16-03-07

Workshops en lezingen in het donker (AV II)

masterman1Eerder toevallig verzeil ik eind januari op een thesisondervraging die me bijzonder interesseert. Tommy Porte, een student sociaal cultureel werk, schreef een eindwerk over beeldeducatie. Twee jaar geleden begeleide ik een deel van zijn stage bij Jekino Films in de Brusselse Noordwijk. Veranderingen in mijn werkcontext zorgen ervoor dat ik Tommy’s avonturen wat uit het oog verlies. Als begin dit jaar echter blijkt dat er een thesisondervrager niet komt opdagen, wil ik graag invallen. Ik ben vooral benieuwd hoe Tommy aankijkt tegenover de intrede van het gamefenomeen in de beeldopvoeding, nu ‘de dijk gebroken is’ zoals men zegt. Als ondervrager zet ik me naast een collega uit het werkveld, Charlotte Logghe. Charlotte is educatief medewerkster bij het Brugse Lessen in het donker, een organisatie die kinderen en jongeren tijdens de schooluren in contact brengt met film. Hun aanbod is een vaste waarde in veel scholen. Zowel Jekino als Lessen in het donker zijn organisaties die aan beeldopvoeding doen of media-educatie inrichten. En om te tonen dat de organisatie van media-educatie niets nieuws is onder de zon, of dat het, zoals kwatongen beweren, niet om eendagsvliegen gaat: Jekino vierde ondertussen zijn dertigste verjaardag!

Nu, terug naar de thesisverdediging. Tommy komt binnen, hij is niet nerveus en zet zich. Hij stelt zijn eindwerk in alle rust voor en beschrijft zijn zoektocht in het audiovisuele veld naar beeldeducatie. Hij kent de studie van Annemie Goegebuer, hij toont dat hij workshops kan organiseren en hoe hij met jongeren omgaat. Charlotte en ik luisteren geboeid, en de juryvoorzitter, een gepensioneerd collega van me, is onder de indruk. Tommy’s aanpak en zijn bevindingen stemmen ons gelukkig en zijn punten zijn navenant. Maar dat krijgt hij niet te horen, zo schrijft het examenreglement het voor. Punten zijn pas definitief na een deliberatie. Een knipoog is voldoende om Tommy gerust te stellen.  

 

-----

 

WORKSHOP / LEZING Lessen in het donker? Met de klas naar de bioscoop! door Charlotte Logghe op donderdag 19.04 om 13.30 uur

Wat is Lessen in het donker, wat doen zij en wat zijn hun doelstellingen? Kinderen en jongeren komen dagelijks in contact met beelden op tv, dvd, internet en de bioscoop en verteren graag en makkelijk een Amerikaanse film. Lessen in het donker ziet het als een uitdaging om hun aandacht te vestigen op een ander luik van het (wereld)filmaanbod. Het filmaanbod stimuleert een bewuste omgang met beeld- en filmtaal. Jongeren vergroten zo hun culturele bagage en werken aan hun zelfontplooiing. Bovendien werkt het drempelverlagend: een eerste bezoek aan een cultuurcentrum of bioscoop stimuleert een volgende bezoek!

 

WORKSHOP / LEZING Narratie of interactie? Multipele narratieve structuren in de hedendaagse cinema door Ils Huygens (Vzw. K.U.T. en onderzoekster aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht) op vrijdag 20.04 om 11 uur

In de cinema is de webinvloed voelbaar. Trends zoals deconstructie of multiple narrative houden verband met het netwerk denken en theorieën over cyberspace en virtual reality. Deze vertelvormen bevinden zich op een paradoxale positie. Enerzijds als uitloper van vroegere narratieve experimenten en anderzijds als vertegenwoordigers van een nieuw soort cinema met hypertext-kenmerken (multipele verbanden, niet-lineaire structuur, open einde). Hoe meer interactiviteit, hoe minder het product op een film en hoe meer het op een game lijkt… Sluiten narratie en interactiviteit elkaar uit of is er een tussenweg?

 

WORKSHOP / LEZING  INgeBEELD2: Workshop beeldbewerking door Nele Gulinck (Jekino) op vrijdag 20.04 om 12 uur

In hoeverre kan beeldbewerking een andere realiteit creëren? INgeBEELD2 is een mediamodule voor het onderwijs die inhaakt op de hedendaagse beeldcultuur. Na het succes van INgeBEELD voor kleuters past Jekino het concept toe bij kinderen. De workshop stelt INgeBEELD2 kort voor en belicht het thema beeldbewerking. Via actieve/productieve werkvormen maak je kennis met beeldbewerkingvoorbeelden, je denkt na over de verhouding illusie en werkelijkheid, diepte, de intentie van een filmmaker. Behalve kijken, interpreteren en analyseren zijn er actieve cameraopdrachten. Ingebeeld2 gaat in distributie begin maart en focust op experimentele film, videokunst en kortere creaties. In het pakket steekt ook een game.

----

 

Voor voorbeelden van projecten rond audiovisuele vorming zie bijvoorbeeld www.ingebeeld.be, www.pixelme.eu en www.food-force.com/index.php/game. In haar rapport over de ‘Audiovisuele vorming in het Vlaamse onderwijs 2004’ somt Annemie Goegebuer diverse organisaties uit het audiovisuele veld op die zich inlaten met media-educatie. Het gaat om www.jekino.be,  www.lesseninhetdonker.be,  www.filmmagie.be,  www.muhka.be (centrum voor beeldcultuur), www.filmarchief.be  (Vlaamse Dienst voor Filmcultuur), www.opendoek.be,  www.filmkid.be,  www.kinepolis.be  (kinescola), www.raoulservais.be  (w*a*f!), www.kidscam.be,  videokontakt,  www.imagica.be,  www.polymorfilms.be,  www.kong.be, www.traject-trajet.com,  www.abc-web.be (Art Basics for Children), www.piazzadellarte.be,  www.villabasta.be,  www.javi.tv,  www.deverbeeldingenspirit.be,  www.jeugddienst-graffiti.be,  www.moos.org,  www.spelewei.be,  www.kunstinzicht.be,  www.wisper.be  en www.provant.be/pvm  (Provinciaal Vormingscentrum Malle). 

16:03 Gepost door Benedict Wydooghe in v_Vorming | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Bezoek uit het Hageland Als depressie je overmeesterd bij het horen van de voorspelling van kouder en slechter weer, kom dan een keertje kijken naar de eerste bloemen in mijn tuin. Ik wens je nog een prettig weekend en o ja, ik vind je blog prachtig !!!!

Gepost door: Tuingenieter | 16-03-07

De commentaren zijn gesloten.