19-03-07

ICT voorbij: een cursus e-cultuur

Structuren en processen die onder invloed van ICT tot stand komen, noemen we ‘e-cultuur’.  E-cultuur is contexvoller en breder dan het begrip ict. Ietwat oneerbiedig uitgedrukt beperkt het begrip ict zich tot de knopjeskennis, de instrumentele vaardigheden. Momenteel ontwikkel ik een cursus E-cultuur die ik zal doceren als nascholing voor volwassenen vanaf oktober 2007. De cursus vertrekt van het idee dat het e-gebeuren niet alleen een technologische revolutie is maar de samenleving grondig verandert en beïnvloedt op sociaal, economisch, politiek en mentaal-cultureel vlak. 
GamebrainsDe impact is te vergelijken met de uitvinding van de boekdrukkunst en veroorzaakt een paradigmawissel. De interactieve webmogelijkheden en de virtuele realiteit fascineren sommigen, anderen vinden die ontwikkelingen beangstigend en bedreigend.  Ouders trekken ongerust aan de alarmbel en jongeren kennen een nooit gezien virtueel vriendennetwerk. Gamen wordt topsport, kennismonopolys sneuvelen…  Tal van mensen organiseren hun leven volledig elektronisch (spelen, communiceren, bouwen, leren, zaken doen, winkelen…). In die netwerkruimte zijn de klassiek omlijnde begrippen zoals identiteit, taal, onderwijs, privacy, huwelijkstrouw, auteursrecht… niet langer evident.  Welke sociale vaardigheden heb je nodig in een virtuele wereld?  Hoe zit het met privacy is een wereld vol camera’s? Wat is e-eenzaamheid, e-verslaving, cyberpesten?  Wat is de waarde van het auteursrecht als digitale inhouden eenvoudig te verspreiden zijn?  Wat met online betalen en online criminelen? Wat is digitaal burgerschap, digitale democratie of digitale dictatuur? Wat is identiteit als je diverse rollen kan aannemen?  Wat is de rol van de bibliotheek in een samenleving waar informatie met één klik bereikbaar is.  Hoe zit het met onze taal?  De chat schept nieuwe mogelijkheden, soms tot ergernis van de leerkracht Nederlands.  Volstaat lezen en schrijven als vaardigheid of is een meervoudige of multimediale geletterdheid nodig?  De cursus ‘E-cultuur’ combineert van hoor- en werkcolleges. De cursus beslecht bovenstaande vragen niet maar exploreert via onderzoek en tekstmateriaal de historische en maatschappelijke achtergrond van de e-cultuur, biedt je een stand van zaken voor Vlaanderen en laat je in de toekomst gluren.  De cursus besluit met de introductie van de term e-weerbaarheid. 
-----

De cursus richt zich tot een breed doelpubliek en hun avatars: sociaal agogisch werkers, leerkrachten, ongeruste ouders, sociologen, filosofen, psychologen, pedagogen… Kortom iedereen die het e-gebeuren in een kaderverhaal wil. Gamers ook natuurlijk.  Wie zich wil inschrijven stuurt een mailtje naar me of kijkt op www.katho.be/ipsoc/bijscholing.

21:21 Gepost door Benedict Wydooghe in a_Algemeen/E-cultuur | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.