06-09-07

Digitale kloof krijgt nieuw uitzicht

Anne-Marie Moreas van de studiedienst van de Vlaamse regering onderzocht de Vlaamse digitale kloof. Haar volledige werkstuk, een samenvatting of een gratis exemplaar zijn met een paar klikken snel te verkrijgen. De digitale kloof slaat op ICT-bezit en gebruik. Moreas onderzoekt in welke mate de kloof aanwezig is, zoekt verklaringen en stelt dat pc-bezit en -gebruik beïnvloed wordt door factoren zoals het aanpassingsvermogen aan nieuwe technologieën, de omgeving die het gebruik al dan niet stimuleert, de attitude tegenover nieuwe ontwikkelingen, de prijs… De onderzoeksresultaten waren gisteren aan de orde in De Standaard en vandaag lazen we een kort bericht in Metro. Waar de digitale kloof tot voor kort een onderscheid maakte tussen mensen met en zonder pc, ziet Moreas tegenwoordig een onderscheid tussen zij die hun pc intensief gebruiken en wie zijn computer beschouwt als een noodzakelijk kwaad. Zeven op tien Vlamingen hebben een pc, maar sommigen raken niet verder dan eenvoudige toepassingen. De digitale kloof is problematisch omdat steeds dezelfde groepen via geavanceerde ICT-toepassingen hun werk- of studiepositie en hun maatschappelijke invloed verbeteren. Ouderen, laaggeschoolden en gezinnen met een laag inkomen slagen hier vaak niet in.  Deze groepen gebruiken internet nauwelijks voor nieuwsgaring, komen niet bij het digitale overheidsloket of de internetbank.

10:17 Gepost door Benedict Wydooghe in i_ICT | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

05-09-07

Een game-onderzoek in Vlaanderen

 Na een korte vakantie begon onze collega Evelien De Pauw in augustus aan haar tweede onderzoek in het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid (EMV). Het inwerken in een het thema tijdens de zomer – hoewel, hadden we wel een zomer? – viel haar bijzonder goed mee, zegt ze. Sinds april 2007 werkt zij samen met de Onderzoekscel Digital Arts (HOWEST-PIH Kortrijk) en de Onderzoeksgroep Cultuur & Educatie (UGent) aan het onderzoek “Ze krijgen er niet genoeg van! Jongeren en gaming, een overzichtstudie” in opdracht van Het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technisch Aspectenonderzoek (viWTA), wat deel uitmaakt van het Vlaamse Parlement.  Het onderzoek belicht vier aspecten van gamen: een effectenstudie, een deel over de Vlaamse industrie, een studie over de educatieve mogelijkheden en tenslotte een studie over de nieuwe sociale netwerken. Het luik rond de Vlaamse industrie is afgewerkt door Jan Van Looy in de onderzoekscel Digital Arts & Entertainment. Ronald Soetaert van de Onderzoeksgroep Cultuur en Educatie werkt het educatieve luik uit. Binnen het EMV staan Stefaan Pleysier en Evelien De Pauw in voor de effectenstudie en de studie rond de nieuwe sociale netwerken. Aangezien het om een overzichtstudie gaat, verzamelde Evelien allerhande bronnenmateriaal en al gauw stond ze versteld hoeveel onderzoek er bestaat. Meestal probeert men in deze studies een verband te tonen tussen het spelen en gewelddadig gedrag. Naast de studies die vertrekken vanuit een negatief effect, zijn er onderzoeken die de positieve effecten van gaming naar voor brengen. Het onderzoeksrapport van Evelien belicht beide kanten belichten kritisch. Studies over de sociale netwerken tonen dat gamen een sociaal gebeuren is. Voor velen dé reden om te gamen. Dit komt tot uiting in de party-games – samen met enkele vrienden een game spelen bij iemand thuis – en op een grotere schaal in LAN-parties, waar jongeren een weekend samenkomen om compo’s te spelen. Naast deze bijeenkomsten ontstaan nieuwe virtuele netwerken in de online games. In spelletjes als Word of Warcraft vormen jongeren een guild en spreken ze af om samen ‘de vijand’ te verslaan. Aangezien er in Vlaanderen zo goed als geen cijfers voor handen zijn over de invloed van het gamen op het sociale leven, ontwierp het EMV een korte enquête. De focus ligt op het online gamen en de nieuwe vriendschappen die ontstaan. Evelien en Stefaan introduceerden de enquête op diverse game-fora en een paar minuten na het online plaatsen kregen ze al reacties. Het forum van ‘Gunk’  discuteerde fel over het onderzoeksnut. Beide onderzoekers zijn aangenaam verrast door de snelle reacties en spontane medewerking van de gamers. Wie zich nog geroepen voelt om aan dit onderzoek mee te werken en de enquête in te vullen, klikt op:  http://survey.katho.be/takeSurvey.asp?surveyID=274 

Evelien en Stefaan zullen je dankbaar zijn!  Evelien belooft alvast dat ze ons bij tijd en stond op de hoogte zal houden over het verloop van het onderzoek.

13:07 Gepost door Benedict Wydooghe in g_Gamers | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderzoek |  Facebook |