30-10-07

"Een wereld waarin ik mij terug kan trekken"

De cursus e-cultuur is nog niet helemaal uit de startblokken en er volgt al een reportage die we moeten zien.  Tenminste, als we de tv-programmabrochure geloven.  Vanavond stemmen alle cursisten e-cultuur om 23.45 uur af op Nederland 1 voor... "Adolescenten in deze tijd, zijn ze anders dan andere adolescenten in andere tijden? Eigenlijk nauwelijks. Ze leven in hun eigen wereld, weten het allemaal zelf wel en wensen daarom geen bemoeienis. En zoals het hoort drijven zij daarmee hun ouders en opvoeders tot zorgelijke ouderen met slaapproblemen. Tot zover niets nieuws onder de zon. Of toch wel? Er is wel degelijk een verschil in de wereld van pubers van vorige generaties en de huidige, namelijk internet. De virtuele wereld verandert zo snel dat jongeren van twintig zeggen een kloof te voelen t.o.v. de generatie na hen, de pubers van nu. Een groot deel van deze jongeren zit meer dan vier uur per dag achter de computer, meestal niet om interessante informatie op te duikelen, maar om het gesprek van het schoolplein thuis eindeloos voort te zetten. Vanaf het moment dat ze thuiskomen tot ze naar bed gaan zijn ze permanent online, soms met veertig man tegelijk. 'Internet is een perfecte methode om je ouders te ontvluchten', zegt de een. 'Internet betekent een wereld waarin ik mij terug kan trekken', zegt de ander. En juist dat terugtrekken van de 'echte' wereld zou een reëel gevaar kunnen vormen" aldus het tv-blad.  Philip, onze bibliothecaris neemt de reportage op.  Geen erg, voor wie niet kan kijken, we houden de dvd te goed voor de volgende les.  En voor de cursisten die een voorproefje van de aangekondigde film willen, de trailer van existenz zien jullie op www.youtube.com/watch?v=k2FqGQbbP84

 

17:51 Gepost door Benedict Wydooghe in a_Algemeen/E-cultuur | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-10-07

We leven in een game!

"Toon Al Qaida je patriottische rechte rug, rij naar het winkelcentrum en ga vrolijk door met shoppen!" Games hebben een metaforische betekenis. Voor politicoloog Benjamin Barber is de huidige tijd een videogame.  In zijn De infantiele consument schrijft hij "in het tijdperk waarin wij nu leven, is beschaving niet een ideaal of een streven, het is een videogame. (...) De hedendaagse mens is op zoek naar leeftijd zonder waardigheid, kleding zonder vormelijkheid, seks zonder voortplanting, werk zonder discipline, spel zonder spontaniteit, aankopen zonder nut, zekerheid zonder twijfels, leven zonder verantwoordelijkheid, en narcisme tot op hoge leeftijd, tot de laatste snik, zonder een spoor van wijsheid of nederigheid." Dat kan tellen zeg. Een reflectie over de huidige kapitalistische waanzin, al zullen gamers de metafoor misschien niet zo gelukkig vinden... spel zonder spontaniteit? Alhoewel, misschien toch... seks zonder voortplanting?!  Er zit wat in.  Lees het interview van Marnix Verplancke op www.liberales.be/cgi-bin/showframe.pl?interview&barbe.... De tekst verscheen op 10 oktober in De Morgen.
 

BTW, Stefaan vond dit toevallig op het web.  Tof Stef!  http://www.steunpuntjeugd.be/krax/archief/0703/070320.pdf.

12:48 Gepost door Benedict Wydooghe in a_Algemeen/E-cultuur | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

16-10-07

Studiedag U play to?

Ik schreef me vandaag in voor een studiedag over games. Met deze studiedag 'U play 2' beantwoordt de Vlaamse overheid aan de roep om een beleid. Bert Anciaux en Marc Verstappen (Kunstencentrum Villanella) openen de dag. Als onderzoekers van UGent, Katho en HoWest brengen Ronald Soetaert, Evelien De Pauw, Stefaan Pleysier en Jan Van Looy in de voormiddag een overzicht van belangrijke gamestudies. Verder luisteren we naar Bob De Schutter (games historisch), Roel Damiaens (controversiële games), Vero Vanden Abeele over serious games, Raf Picavet over online games. In de namiddag worden de deelnemers betrokken. De discussiegroepen gaan over 1. effecten en verantwoordelijkheden, over 2. de industrie, media en opleidingen en over 3. cultuur, jeugd en sport. Tussendoor krijg je de kans om in de inkomhal bekende en minder bekende video games uit te proberen. ----'U play to?' in Groep T Vesaliusstraat 13 in Leuven, gratis inschrijven voor 5 november via http://www.cjsm.vlaanderen.be/e-cultuur/studiedagen/gamin....

15:24 Gepost door Benedict Wydooghe in o_Onderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-10-07

Een reeks linken na opkuis in de mailbox

Ik was een tijdje virtueel afwezig, sinds de komst van onze nieuwe baby.  Een opkuis in de mailbox levert dan een boost aan onderwerpen die op geen enkele wijze met elkaar verband houden, behalve het feit dat ze in de mailbox niet op hun plaats zitten.

1.  Filip van de bib kwam hier net langs. Blijkbaar is er een nieuw boek van Peter Nikken uitgekomen, 'Mediageweld en kinderen', zelfs verkrijgbaar in de bib van de Katho ! Binnenkort ga ik er wel eens om...  

http://epo.be/distributie/boekinfo_boek.php?isbn=97890666....

2.  Dom the Com ’s manifesto, his first Bulletin. Visit

http://nl.youtube.com/watch?v=BslBD0mAQHM.  Thanks to Steve Shorrock who filmed, edited en posted it… as a result of AAB. Nice work Steve!

3.  Bene, gisteren het boek van de meyer even in mijn handen gehad; plezant, we staan in zijn referentielijst... ik bestel het mss wel, op http://www.acco.be/acco_publishing/book/book_detail.php?q.... Groet, stefaan

4.  14 november: uitnodiging studiedag Gaming - Leuven
Games zijn vandaag de dag het voorwerp van een actueel maatschappelijk debat. Hun potentieel aan participatie en sociale interactie, hun aanzienlijk aandeel in de wereldeconomie, hun mogelijke effecten op het gedrag van kinderen en jongeren, maar ook hun rol als tool tot verdere creatieve en innovatieve ontwikkelingen, maken duidelijk dat games vanuit diverse invalshoeken kunnen worden benaderd. Ook beleidsmatig kwam het thema onder de aandacht: denken we aan de vragen in het Vlaams parlement m.b.t. pestgames (Cf. het game Bully of Canis Canem Edit), veilig internetgebruik enzovoort. Op 14 november vindt de studiedag 'Gaming' plaats in de Hogeschool Groep T te Leuven. Deze studiedag is een samenwerkingsverband getrokken door Vlaams minister voor Cultuur en Jeugd Bert Anciaux, samen met het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek en Villanella vzw. De studiedag heeft een beleidsvoorbereidende opzet en focust o.a. op zowel de pedagogisch-educatieve als op de culturele en economische aspecten van gaming. De dag richt zich expliciet naar stakeholders: beleidsmakers en actoren uit de domeinen cultuur, jeugd, sport, media, onderwijs, welzijn, economie en innovatie en uiteraard ook de game-industrie. U kan zich vanaf midden oktober inschrijven via www.vlaanderen.be/e-cultuur, maar alvast nu de datum noteren in uw agenda.

5. Noam Chomsky zet de puntjes op de i over Iran op http://indymedia.be/en/node/24278 en waar zouden we zijn zonder de mediawatcher? Hier: http://www.youtube.com/watch?v=nhAFJ0Jo250.

Zo, de mailbox is gekuist, veel plezier met het afval.  Gegroet. 

12:27 Gepost door Benedict Wydooghe in a_Algemeen/E-cultuur | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |