29-04-08

Een oud journalistiek truckje?

Abraham Verhoeven, een prille 'gazettier' uit Antwerpen besloot zijn artikels in de Nieuwe Tijdinghen met het zinnetje ‘Oft waer is, sal den tydt leeren.' Hij waarschuwt hiermee zijn lezers in de vroege zeventiende eeuw voor hun verwachtingen inzake de betrouwbaarheid van het bericht. Het zinnetje heeft niet aan actualiteitswaarde ingeboet. Het is stilaan een afgezaagd verhaal en we zullen het niet herhalen. GTAIV is uit en zwengelt de geweldsdiscussie voor de zoveelste keer weer aan. Die discussie wordt graag voorgesteld als een smeulend vuurtje dat zo nu en dan opflakkert, aangewakkerd door een nieuwe, winderige game. Althans, dat lezen we links en rechts.

Wel, ik geloof er niet meer in. Ik stop ermee. Het is genoeg geweest. Dat sommige ouders sceptisch staan tegenover geweldgames, dat begrijp ik. Niet iedereen kan even breeddenkend zijn als Gust De Meyer. Dat ervaren gamejournalisten deze open deur met evenveel kracht blijven intrappen, daar kan ik niet bij. Waar steekt de nieuwswaarde? Ik weet het niet. Nemen deze auteurs hun vorige recensies over en vervangen ze hier en daar een woord? Ik denk het niet, daarvoor respecteren zij teveel hun vak. Helpt dit soort verslaggeving de commercie een aardige hand vooruit? Immers, 18 miljoen exemplaren verkopen doe je niet zomaar. Ik zou het niet weten. Wordt de geweldsdiscussie enkel begrijpbaar bij niet spelers (de meerderheid van de krantenlezers trouwens) door te polariseren? Misschien.In België, schrijft Raf Picavet in De Standaard, mogen gamers onder de achttien GTA IV niet spelen. Het zinnetje doet wenkbrauwen fronsen. Giet Picavet nu zelf olie op het vuur? Het is mogelijk. Als gerenommeerd gameverslaggever weet hij dat de PEGI-labeling 18plus puur adviserend is en wettelijk niet afdwingbaar is. Een schoonheidsfoutje? Ik denk het niet. Een beslagen journalist kan nuanceren. Een snelheidsfout? Neen, dat gelooft geen kat. De game ligt er al meer dan een jaar aan te komen en Picavet speelde intussen al dertig uur. Tijd genoeg om zijn artikel te lezen en te herlezen. Een oude journalistieke truck? Tja, dat is wat na eliminatie overblijft. Je bouwt een stropop en hakt er vervolgens op in. Zwengel het oeroude pro en contradebat aan en steek het in een nieuw GTA-jasje.  Succes gegarandeerd, en dat zowel bij de fanaten als de haters. Beide kampen herkennen hun grote gelijk en scherpen hun argumenten om de tegenpartij ten gronde te richten. Vorige week gebruikte Ronald Meeus een vergelijkbare retoriek in De Morgen. Met de titel “controverse over 'racistisch' game groeit” roept Meeus het debat zelf in het leven. Nu, in alle geval, Oft waer is, sal den tydt leeren.

Ik nam me bij het begin van dit artikel voor om niet in die val te lopen, en zie ik kan er niet omheen. “Is GTA IV de massale belangstelling waard?” vraagt Picavet zich af... Ze heeft die aandacht in elk geval gekregen.

13:03 Gepost door Benedict Wydooghe in g_Gamers | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

25-04-08

Jeroen Jansz en het Vlaams Belang

Ik had het al over het ‘jongeren en gaming’ onderzoek dat mijn collega’s Evelien en Stefaan, samen met Jan Van Looy (Howest) en Ronald Soetaert (UGent) voor het viWTA  - lees de ‘studiedienst’ van het Vlaams Parlement - uitvoerden. De fijn opgemaakte brochure (www.viwta.be/files/DOSS14_GAME%20ON_def%20versie.pdf) moet de parlementairen in hun besluitvorming helpen. Het onderzoek werd dinsdag in een hoorzitting besproken. Plenaire vergaderingen en commissies zijn openbaar en dus toegankelijk voor geïnteresseerden zoals ikzelf. Termos en boterhammendoos mee, de trein op, naar Brussel. Dat eerste bleek overbodig: bevallige hostesses voorzien het publiek rijkelijk op koffie. De zitting zelf dan: externe experts lichtten het onderzoek thematisch toe. Jeroen Jansz, professor aan de VU Amsterdam en absolute autoriteit in ons taalgebied, had het over de effecten en het gewelddebat, Stef Desmet van Groep T benadrukte de nood aan een game-opleiding op masterniveau, Swen Vincke, zaakvoerder van Vlaanderens grootste gamebedrijf Larian, belichtte de problemen waarmee de game-industrie kampt en Ronald Soetaert (omdat ze rond games en educatie geen ‘externe’ expert vonden die zo mooi kan vertellen als Soetaert) had het over games in het onderwijs. Tenslotte werd een stem aan 'de jongere' gegeven via een toelichting van het standpunt van de Vlaamse Jeugdraad. Het was aandoenlijk om te zien: de verhalen van de ‘externen’, die elk vanuit hun invalshoek en achtergrond, samen een bijzonder adequate – en doorleefde – samenvatting van het onderzoeksrapport boden. Na de uiteenzettingen was het aan de parlementairen – die ook tijdens de presentaties bleven binnendruppelden, in totaal zo’n vijftiental schat ik - om te interpelleren. Het kwam er zowat op neer dat behalve het Vlaams Belang iedereen vrij lovend was over het onderzoek…  Vorige week nog diende het Belang een voorstel tot resolutie in waarbij ze even breedvoerig als eenzijdig citeren uit de literatuur rond game-effecten én het viWTA rapport zelf. Hemeltergend?! Werkelijk om groen van te worden. Groen! daarentegen las het rapport beter. Dat bleek uit de vragen van Jos Stassen en uit een bericht waarbij Groen! aankondigt de ‘braindrain in de sector te willen stoppen’ door games als cultuurvorm te erkennen en te ondersteunen. Daartoe moet eerst het negatieve imago van games worden omgebogen. Netjes uit het viWTA rapport, zo zien we het graag. Nu, het moet gezegd, ook de vertegenwoordigers van de andere partijen zaten op de hoorzitting met hun vragen en opmerkingen kort bij de geest van het rapport. CD&V (Tine Rombouts) worstelt met het PEGI systeem en het al dan niet afdwingbaar maken van de leeftijdsrating bij de verkoop… federaal loopt er een wetsvoorstel van haar partijgenoot Mia De Schamphelaere om dit te doen, maar op de hoorzitting erkenden ze dat zoiets eigenlijk nauwelijks iets uithaalt. Jongeren lenen onder elkaar, kopen tweedehands, downloaden illegaal,… en bovendien gaat de gewone retail allicht op in het online kopen van games. Een spagaat waar de CD&V uit moet geraken; of net niet, dat kunnen ze wel…
Nu, wat het meest deugd deed was hoe Jeroen Jansz het Vlaams Belang van antwoord voorzag. Blijkbaar kreeg slechts één van de drie aanwezige blokleden van de grote baas de opdracht om goed op te letten en te noteren. Aan de hand van een plots binnengelopen mail (wederom van de grote baas?) zwaaide hij het met een rits studies die aantonen dat geweldgames leiden tot jongerengeweld. Uitgerekend een lid van het Vlaams Belang dan nog! Haha, laat me niet lachen. In de stijl van de resolutie, waar bijvoorbeeld staat: “Michael Rid, lid van het Amerikaanse Instituut voor Kindergeneeskunde onderzocht de effecten van games op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en zegt: ‘Moord en geweld in games zijn zorgwekkend, omdat de spelers veelvuldig een bepaald gedrag herhalen dat ze vervolgens meenemen naar het echte leven’”… Jansz toonde met een Nederlandse cool en arrogantie overtuigend aan dat elke studie waar de Belangers naar verwezen, stuk voor stuk niet voldeden aan de wetenschappelijke normen, en daarenboven gefinancierd zijn vanuit een Amerikaanse ultraconservatieve en rechtse hoek waar men onderzoek doet vanuit de premisse dat ‘GAMES ARE EVIL, no matter what’… Nuja, als de ‘politics of fear’ je basisfilosofie is, dan past het Vlaams Belang die tenminste consequent toe…

09:48 Gepost door Benedict Wydooghe in p_Politiek & Beleid | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

17-04-08

Games in het Vlaams Parlement

Eindelijk, het is zover. Aanstaande dinsdag is er in het Vlaams parlement een hoorzitting over de effecten van gaming op jongeren.  De leden van de Commissies Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin worden uitgenodigd deze vergadering. Sprekers zijn alleen maar bekende namen in de branche: Robby Berloznik en Stef Steyaert over de studie 'Game on!' van het viWTA. Er is prof. dr. Jeroen Jansz (Universiteit Amsterdam), dr. Stef Desmet (Groep T), Swen Vincke (Larian) , professor Ronald Soetaert (Universiteit Gent), Isabel Devriendt (Vlaamse Jeugdraad). Is dit een doorbraak voor conservatief Vlaanderen? Misschien wel. Historisch valt in elk geval te noteren dat voor het eerst in De Bond reclame wordt gemaakt voor een spelconsole. Wiie wil weten om welke console het gaat, hoeft niet naar Wii-kipedia. Zouden ze dit filmpje al gezien hebben, daar bij de Bond en in het Vlaams parlement: http://tijdblogs.typepad.com/tzine/2008/04/avatars-bestur...

23:10 Gepost door Benedict Wydooghe in p_Politiek & Beleid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |