05-06-08

Leer zwemmen in de nieuwe geletterheid

Aangenaam verrast, dat is het gevoel na de voorstelling van het boek ‘Jongeren en Gaming’. Het verhaal begon gisterenmorgen op Studio Brussel, toen ik mijn cornflakes etende kinderen met lichte aandrang dwong om hun kaken op elkaar klem te houden. Het ochtendritueel verloopt doorgaans nogal lawaaierig. Daar zaten we dan, met z’n allen rond de radio in spanning en in stilte te luisteren. Het leek wel een scène uit 1942, radio Londen. Stefaan Pleysier gaf een inhoudelijke toelichting (mocht je hem gemist hebben, klik je hier) die hij ‘s namiddags in het Vlaams Parlement uitgebreid zou herhalen. Over het boek, het opzet, het concept, de resultaten enzovoort... Weinig nieuws onder de zon voor volgers van deze blog. En toen kwam viWTA-directeur Robby Berloznik. Hij citeerde in zijn slotwoord de oude Poolse socioloog Zygmunt Bauman en concretiseerde het begrip ‘vloeibare moderniteit’ als het in elkaar vloeien van oud en nieuw, het vervloeien van het private en het openbare, het fictieve en het reële,… Kortom sociale condities die onzeker, instabiel of vloeibaar worden. En om uit de laatste bladzijde van het nieuwe boek te citeren: “In dergelijke samenleving is het ene individu beter dan het andere toegerust om het reflexieve project waarvoor hij gesteld wordt, het hoofd te bieden. Bauman noemt dat ‘fitness.’ (…) In een tijd waarin identiteit van individuen en hun netwerken niet langer door traditie worden gedetermineerd, kan men maar beter een ‘goede zwemmer’ zijn.  En ja, goeie vraag, hoe leer je zwemmen? Daar had Robby Berloznik een uitgebreid antwoord op, een antwoord dat Stefaan en ik al suggereerden toen we het artikel ‘Dansen op de vulkaan’ schreven. Berlozniks pleidooi van voor de oprichting van een kenniscentrum nieuwe geletterdheid kreeg bovendien een neerslag in de viWTA aanbevelingen. Ik citeer: “Richt een kenniscentrum voor games op dat kennis verzamelt rond het brede domein van games en gaming (sociologisch onderzoek, gecoördineerd toegepast onderzoek rond ‘serious games’, creatief technologisch onderzoek…) en die kennis kan toespelen aan overheid en industrie, maar ook aan ouders, onderwijzers, media,… (…) Geef het kenniscentrum een duidelijke opdracht wat betreft het informeren en sensibiliseren van ouders, leerkrachten en jeugdwerkers gericht op het zoeken naar een evenwicht tussen controleren en begeleiden. (…) Neem een vak zoals E-cultuur – waarin ook aandacht moet zijn voor games – op in het curriculum van pedagogische opleidingen.”

Straf!

14:55 Gepost door Benedict Wydooghe in a_Algemeen/E-cultuur | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Vlaanderen is geen koploper inzake internetpenetratie Dit is duidelijk te zien in het aantal centra dat met deze thematiek bezig is en aan de wijze waarop sommige centra zich organiseren.
In West-Vlaanderen is er het expertisecentrum Open Afstandsonderwijs in Tielt: www.katho.be/pho/mad. Buiten de provincie is het aanbod ruimer, maar alles behalve overdonderend. Zo is er het expertisecentrum Digitale Archivering www.expertisecentrumdavid.be van de Vlaamse overheid is heel erg specifiek in zijn afbakening. Het expertisecentrum ICT&O staat voor Informatie- en CommunicatieTechologie in het Onderwijs. Universiteit Gent richt zich op de ondersteuning van de leeromgeving Minerva. Verder kennen we het Media Expertisecentrum (http://mec.khm.be/nl/index.html) van de Katholieke Hogeschool Mechelen en het expertisecentrum voor digitale media van de universiteit Hasselt op www.edm.uhasselt.be en tenslotte is er het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid. Dit steunpunt focust vooral op e-Inclusie (ouderen, mensen met een handicap, met beperkte financiële middelen,…). Dit initiatief van LINC vzw (sinds 2005) heeft als doel de Vlaamse ICT-initiatieven in kaart te brengen, een platform te zijn voor acties en initiatieven en een aanspreekpunt voor de overheid te zijn.
In Nederland focust men in deze vooral op het vlak van media: jeugd en media (http://eict.hszuyd.nlhttp://www.jeugdenmedia.nl), mediatheken (www.schoolbieb.nl/mediathecarissen) en mediawijsheid (http://mediawijsheidkaart.nl/?page_id=148).

Gepost door: Benedict Wydooghe | 09-06-08

dringend meer onderzoek nodig? Ook ik was aanwezig op de voorstelling van het boek 'Jongeren en gaming' in Brussel. U bent niet toevallig de vader van het jongetje dat zo graag chips wou? Anders wel een leuk ventje.
Zelf was ik er uit persoonlijke interesse, ik bereid een artikel voor rond 'jongeren en gaming' voor mijn studie journalistiek. Bovendien heb ik zelf kinderen, tieners, die wel aardig met het medium overweg kunnen. Als ik in het document 'computerspellen in het gezin' lees dat vooral kinderen van laaggeschoolde ouders veel tijd doorbrengen achter de spelconsole moet ik vaststellen dat wij weeral de uitzondering op de regel vormen. Mijn zoon van 11 is vooral geïnteresseerd in games hoewel hij ook andere hobby's heeft. Op een vrije dag durft hij wel 3 à 4 uur te spelen, niet onderbroken, maar alles bij elkaar toch wel. Ik vind dat zéér veel. Bovendien is hij nog maar 11 en luistert hij als wij paal en perk zetten en hem verbieden om nog langer te spelen. Dat zal niet het geval blijven.
Schrale troost is dat zijn vrienden minstens evenveel spelen. Allicht zoekt hij zielsgenoten op maar ver moet hij niet zoeken. Hij moet ook steeds op huiswerk geduid worden en in die context ben ik bezorgd, ja. Bovendien wil hij absoluut klassieke vorming volgen in het secundair en ik vrees dat beiden moeilijk samen zullen gaan. In die zin vond ik de aanbevelingen van het viWTA teveel genuanceerd wat de effecten van gaming betreft en teveel gericht op de positieve elementen die er uiteraard ook zijn. Daarom wil ik in mijn artikel mensen aan het woord laten die door excessief gaming echt problemen gekregen hebben. In detail vastleggen hoe het zover gekomen is, wat de problemen zijn, hoe ze zich erbij voelen enz. Als voorbeeld, niet als onderbouwde studie. Via een aantal kanalen probeer ik contact te leggen met mensen die willen meewerken aan mijn artikel. Mocht u interesse hebben in het artikel achteraf wil ik u dit wel bezorgen.

Gepost door: Heidi Van der Meiren | 10-06-08

beste Heidi,

volgende url biedt een interessante reportage, en nog veel interessantere weblinks:
http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=4665&tx_ttnews[backPid]=1972&cHash=799a968003

Gepost door: philip | 11-06-08

De commentaren zijn gesloten.