03-02-09

Van digitale flirt tot cyberstalken?

Het organiseren van een studiedag rond een maatschappelijk relevant thema is een traditie bij de laatstejaarsstudenten maatschappelijk werk hier in de sociale hogeschool in Kortrijk. Dit jaar nemen ze het thema ‘sociaal vaardig in cyberspace’ vanuit diverse invalshoeken onder de loep. Op 17 maart stellen ze hun resultaten voor. Na een algemene inleiding presenteren ze zeven workshops. Daarvan nemen ze er drie voor hun eigen rekening. Voor de vier overige zochten ze interessante gastsprekers… Promoot dit evenement alvast bij je facebookvrienden.

Workshop 1. Me, myself and what’s in the net?

Zijn computers en het sociale tegenstrijdig? De studenten denken van niet. Mensen bouwen niet alleen een sociaal netwerk uit in de ‘echte’ wereld, ook in de virtuele wereld gebeurt dit. Vooral jongeren zijn hier sterk mee bezig. Netlog, Facebook, Twitter, Second Life,  blogs, chatboxen… zijn manieren om sociaal bezig te zijn op het net. Ouders kunnen het hier moeilijk mee hebben:  schrik dat hun kinderen verkeerde mensen ontmoeten of vervreemden. In deze workshop maken we een voorlopige balans: welke zijn de zwaktes en de sterktes, de kansen en de bedreigingen van het sociale internet?

Workshop 2.  Wegwijs in de digitale sociale kaart

Hoe vind ik de weg naar de digitale hulpverlening? De hulpverlening evolueert en steeds meer diensten en organisaties bieden hulp aan via internet. Deze nieuwe hulpverlening vraagt om een aangepaste sociale kaart.  Dit onmisbaar hulpstuk in de dienstverleningswereld wordt in diverse varianten aangeboden en intensief gebruikt. Waarom koppelen we de sociale kaart niet aan diensten die via internet hulp bieden? Deze workshop maakt je aan de hand van een zoek-en-vind-spel wegwijs in de digitale sociale kaart .

Workshop 3. Kop op tegen negatieve digitale sociale vaardigheden

Wat zijn digitale sociale vaardigheden en hoe ga je er mee om? In deze workshop vertellen en tonen de studenten je hoe je sociaal vaardig kan zijn op internet. We dompelen je onder in de wereld van de digitale sociale vaardigheden: handige tips en leuke weetjes, efficiënte hulpmiddelen en interessante preventiemogelijkheden komen aan bod via filmpjes, casussen en discussies. Als laatste luik besteden ze aandacht aan het voorkomen en aanpakken cyberproblemen.

Workshop 4. Naar een online ordehandhaving?

Online gamen en virtuele gemeenschappen zijn populair maar niet zonder risico. Vals spelen, ongewenste inhouden of uitsluitingsgedrag komen er geregeld voor. Om hieraan het hoofd te bieden, ontwikkelen online gemeenschappen controle en regels. Volstaan deze zelfregulerende systemen of  is er nood aan formele controle? En, wat als je te maken krijgt met echte criminele feiten? Evelien De Pauw (Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid) werkte vorig jaar mee aan de studie ‘Jongeren & Gaming’ en gaat tijdens deze uiteenzetting dieper in op de vraag of een online ordehandhaving gewenst is.

Workshop 5. The future has already arrived

Speelt het sociaal werk zich binnenkort af in cyberspace? Interactie en informatie, entertainment en educatie zijn er gratis en hapklaar te vinden. Dit raakt fundamenteel aan de wijze waarop hulp wordt verleend. Vast staat dat we evolueren naar een samenleving waar analoog en digitaal, face-to- face en virtueel met elkaar vervlechten. Dit brengt voor het sociaal werk uitdagingen, opportuniteiten en vooral erg veel vragen met zich mee. Welke rol is er in de toekomst weggelegd voor de hulpverlening? Sandra Beelen en Wouter Van den Bosch (project Online-Hulpverlening, steunpunt Algemeen Welzijnswerk) geven aan de hand van praktijkvoorbeelden en lopend onderzoek een stand van zaken.

Workshop 6. ‘Houston, we have a problem’: non-profit in cyberspace

Over de digitale geletterdheid van non-profitorganisaties is het laatste woord niet gezegd. Vindt de non-profit haar weg into cyberspace? Birgit Segal (Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid & LINC) maakt een helikoptervlucht over de sociale sector en vertelt het verhaal van verschillende sociale spelers. Sommige spelers zijn gelanceerd, anderen wachten op een ‘take-off’ of geraken de drempel niet over. Wat zijn de noden in het werkveld aangaande de aanwending van ICT? Tijdens deze interactieve workshop laat Birgit via Skype enkele partners aan het woord. Houston, what are your solutions?

Workshop 7. Games Boem Bang?

Columbine High, Virginia Tech, Erfurt, de zaak Van Themsche,… Niet zelden linkt de media of de publieke opinie het reële geweld van de drama’s met het virtuele geweld in games. Daarbij gaat het niet gewoon om een verband, maar wordt causaliteit gesuggereerd. Het thema actualiseert zich regelmatig door spraakmakende incidenten en steeds opnieuw duiken dezelfde vragen op. Leidt virtueel geweld tot imitatiegedrag? Banaliseert of imiteert de gamer het geweld? Of, omgekeerd, ontwikkelt hij een dégout van geweld? In deze workshop stelt Stefaan Pleysier (Expertisecentrum Maatschappelijke veiligheid) zich de vraag in welke mate zijn dit houdbare probleemstellingen zijn?

Kortom, het is duidelijk dat de digitalisering diep doordringt in het dagelijkse denken en doen. Cyberspace wordt stilaan het veld waar het maatschappelijke, het inter-persoonlijke en het familiale leven zich afspelen. Het is een omgeving waar je een praatje maakt met een collega, een oude vriend of ja, een onbekende. Het is een plaats waar je flirt, roddelt, samenwerkt, vergadert, een petitie ondertekent, waar je assertief bent of geplaagd wordt, waar rouwprocessen en woede tot uiting komen. Cyberspace is geen virtuele realiteit, maar een reële virtualiteit. Wie er flaneert, weet de sociale codes te vergelijken met “echte” sociale vaardigheden. Een beperkte bagage brengt je in moeilijkheden, wie goed gewapend is, bouwt zijn digitale leven constructief uit. 

---

DOELGROEP: professionelen en studenten uit het brede sociaal agogisch werk, de culturele sector en het onderwijs.
PLAATS: KATHO ’t Forum, Doorniksesteenweg 145, 8500 KORTRIJK. Zie www.katho.be, rubriek ‘contact’ voor wegbeschrijving.
INSCHRIJVEN: Inschrijven tot 12.03.2009, gratis via http://studiedag.katho.be (na aanmelden) of via 056/26.41.50 bij isabel.steverlynck@katho.be of natalie.uyttenhove@katho.be.
ORGANISATIE: derdejaarsstudenten Bachelor Sociaal Werk, afstudeerrichting maatschappelijk werk en docentes Isabel Steverlynck en Natalie Uyttenhove in samenwerking met Katho-Ipsoc, Ipsoc bijscholing, Expertisecentrum E-cultuur en Stad & Preventiedienst Kortrijk. 

PROGRAMMA

09.00-09.30: ONTHAAL

09.30-09.45: HARTELIJK WELKOM IN CYBERSPACE
Luc De Mey (Departementsdirecteur KATHO-IPSOC)

09.45-10.30:  VAN DIGITALE FLIRT TOT CYBERSTALKING?
Benedict Wydooghe (Expertisecentrum E-Cultuur)

10.30-11.10: KEUZE I: 7 WORKSHOPS (inschrijven vooraf)

11.10-11.30: PAUZE

11.30-12.10: KEUZE II: 7 WORKSHOPS (inschrijven vooraf)

12.10-13.30: PAUZE

13.30-14.30: DREAMING IN PUBLIC: SOCIAL SKILLS IN CYBERSPACE
Clo Willaert (www.bnox.be, Sanoma Magazines & Brussels Girl Geek Dinners)

14.30-15.15: VIRTUEEL KORTRIJK IN DE BAN VAN EEN ANTI-PESTGAME
Linda Lacombe (Coördinator Kennisvalorisatie), Kris D’Hondt (Preventieteam Kortrijk) & Koen Samijn (Docent PIH).

15.15-15.30: PAUZE

15.30-16.15: COMMISSARESSE 2.0 ZOEKT 23 DINGEN
Eva Simon (Bibliotheekschool Gent)

16.15-16.30: SLOTBESCHOUWING
Chris Carlier (Derdejaarsverantwoordelijke)

16.30: RECEPTIE

13:16 Gepost door Benedict Wydooghe in a_Algemeen/E-cultuur | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Van digitale flirt tot cyberstalken Hey benedict, Wouter werkt aan INCLUSO, een europees project. Dus niet voor het steunpunt...
Merci voor de leuke integratie en de creatieve inspiratie ;) tot binnenkort!

Gepost door: sandra | 04-02-09

De commentaren zijn gesloten.