06-05-09

Bewegen uit het lichaam van een ander

Eric_JorisToen ik gisteren door  de schoolbibliotheek wilfte, stootte ik op een boek met een merkwaardige illustratie. Het kunstwerkje van Erik Joris en (het plezantste Vlaamse) collectief CREW is het resultaat van een performance die de mediatisering van onze zintuigen uitdrukt. “De inzet van immersieve technologieën maakt het concreet mogelijk vanuit het lichaam van ‘de ander’ te bewegen en te ervaren. Uit deze radicale symbiose wordt een nieuwe intimiteit geboren, of – anders beschouwd – een nieuwe vorm van zelfverlies.” Kortom, een bijzonder treffende illustratie op de kaft van een boek over technologie en ethiek. Studenten of onderzoekers die een actueel en vrij volledig overzicht willen van de schaduwkanten van de netwerksamenleving en de maatschappelijke discussies en reflecties die hierbij aansluiten, kunnen sinds kort terecht bij het handboek van Bern Martens, Gerben Dierick & Wijnand Noot. Hun ‘Ethiek en weerbaarheid in de informatiesamenleving’ richt zich naar het hoger onderwijs en kan dienen als cursustekst bij seminaries rond ethische en maatschappelijke kwesties verbonden met de ontwikkeling en het gebruik van ICT. Het behandelt kwesties over ICT en privacy, auteursrecht, vrije meningsuiting, computermisdaad, twijfelachtige en bedenkelijke informatie, cyberpesten, pornografie, racisme, smaad en laster, gezondheid, de digitale kloof, ict en onderwijs. Ikzelf heb er een paar nieuwe woordjes geleerd. Zo zijn topless meetings vergaderingen waar het gebruik van laptops, pda’s en andere elektronica uit den boze zijn en zo is Wilfen het ronddolen op het web, niet meer wetend waar je eigenlijk naar zoekt. What was I looking for?

---

Het boek is uitgegeven bij Lannoo Campus , Leuven, 2008.

15:29 Gepost door Benedict Wydooghe in o_Onderzoek | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

07-11-07

'Me, my Self and my Avatar'

Evelien Depauw, onze onderzoekster dacht de laatste hand te leggen aan haar game-onderzoek toen ik haar een dossier over Second Life in handen stak. "Het onderzoek zou nu afgerond moeten zijn" schrijft ze in de mail, "maar het rapport over SL dat Béné me gisteren gaf intrigeerde mij zodanig dat ik sommige stukken vandaag in het rapport integreer. Ik zou het zelfs tof vinden, Béné, als je even op je blog meldt dat 52% van de bewoners van Second Life aangeeft wel eens lastiggevallen te zijn in SL. Hieronder vallen verschillende vormen van overlast, namelijk gevangen zetten, stalken, roddelen, een onprettig gesprek,… 40% stelt dan weer dat er op SL dingen gebeuren die niet zouden mogen kunnen." Het onderzoek is van David de Nood & Jelle Attima en is ondertussen een dik jaar oud. Het dient met enige kritische zin bekeken te worden. Eerst en vooral kunnen de resultaten uit Nederland niet zomaar toegepast worden op Vlaanderen en, het rapport dateert van voor de SL-hype, waardoor het onderzochte publiek van ongeveer 250 respondenten vooral early-adaptors zijn. De onderzoekers vroegen zich toen der tijd af of het niet noodzakelijk wordt om een soort handhavingssysteem uit te denken voor SL. Moeten de bewoners van de virtuele wereld geen rechtzekerheid krijgen? Gaan we binnenkort over tot een virtuele politie en een virtuele rechtbank? Wie zal deze functies uitoefenen? Krijgen we straks ook administratieve boetes in SL? Volgens Evelien en mijzelf stof genoeg om tot een nieuw onderzoek over te gaan: 'Onveiligheidsgevoelens in de virtuele wereld en handhaving van overlast.'  Nu nog geld vinden...

---

Het volledige rapport op http://www.epn.net/interrealiteit/Second_Life-Het_Tweede_....  Van dezelfde auteurs verscheen een recenter onderzoek over SL en het bedrijfsleven op http://www.epn.net/interrealiteit/EPN_Pleon_Rapport_Onder.... Hans Gesers sociologische studie 'Me, my Self and my Avatar' laten we in deze niet onvermeld op http://socio.ch/intcom/t_hgeser17.pdf. Zo, Evelien, hopelijk kan je na het lezen van deze documenten je rapport morgen finaliseren. ;-) Proficiat alvast... Ik beloof een tijdje niets meer te zoeken.  We zijn benieuwd naar je rapport. 

 

16:23 Gepost door Benedict Wydooghe in o_Onderzoek | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

16-10-07

Studiedag U play to?

Ik schreef me vandaag in voor een studiedag over games. Met deze studiedag 'U play 2' beantwoordt de Vlaamse overheid aan de roep om een beleid. Bert Anciaux en Marc Verstappen (Kunstencentrum Villanella) openen de dag. Als onderzoekers van UGent, Katho en HoWest brengen Ronald Soetaert, Evelien De Pauw, Stefaan Pleysier en Jan Van Looy in de voormiddag een overzicht van belangrijke gamestudies. Verder luisteren we naar Bob De Schutter (games historisch), Roel Damiaens (controversiële games), Vero Vanden Abeele over serious games, Raf Picavet over online games. In de namiddag worden de deelnemers betrokken. De discussiegroepen gaan over 1. effecten en verantwoordelijkheden, over 2. de industrie, media en opleidingen en over 3. cultuur, jeugd en sport. Tussendoor krijg je de kans om in de inkomhal bekende en minder bekende video games uit te proberen. ----'U play to?' in Groep T Vesaliusstraat 13 in Leuven, gratis inschrijven voor 5 november via http://www.cjsm.vlaanderen.be/e-cultuur/studiedagen/gamin....

15:24 Gepost door Benedict Wydooghe in o_Onderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-07-07

Summer School on Social Software

Web 2.0 zette internet op zijn kop. Deze social media laten toe om mensen op andere te ontmoeten. De Summer School on Social Software stelt de vragen naar onderwijs- en bedrijfstoepassingen in verband met Web 2: Weblogs, wikis, podcasts en social networks als marketinginstrumenten? Op zoek naar manieren om medewerkers te trainen of samen te laten werken? Van 3 tot 7 september kan je bij AVNet-KuLeuven (Heverlee) lezingen door social software goeroes (onder meer dr. Yael Ravin van IBM) en good practices meemaken. De lezingen in het Engels worden via videoconferentie naar verschillende locaties uitgezonden. De praktische uitwerking van de onderwerpen is in het Nederlands waarbij er ruimte is voor initiatief en deelnemersvragen. 

-----

Inschrijven voor de zomercursus is gratis. Behalve de volledige Summer School kan je voor één of enkele dagen inschrijven. Meer info of inschrijven op www.venus-seminars.net.  Contact is bieke.schreurs@avnet.kuleuven.be.  

22:34 Gepost door Benedict Wydooghe in o_Onderzoek | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

23-04-07

Hartelijk dank! Alle medewerkers...

Het is afgelopen. 

 

Het project is ingeblikt en er rest weinig anders dan een korte terugblik. Nu, bijna een jaar geleden ergerden Stefaan Pleysier en ikzelf ons aan de berichtgeving rond de zaak (lees: het drama) Hans Van Themsche. We waren niet alleen geschokt door de gebeurtenis, maar evenzeer door hoe een degelijke krant de gebeurtenis kadert. De journalist in kwestie suggereert een causaal verband tussen het moordgedrag van Van Themsche en zijn voorkeur voor gewelddadige spelletjes. Als bureaugenoten beginnen we een soort van schrijfgesprek, we zoeken één en ander uit, we gaan luisteren bij Gust De Meyer aan de VUB en Jan Van Looy aan de KUL, we lezen diverse studies, discussiëren en uiteindelijk, na de grote vakantie, kristalliseerde onze verontwaardiging zich in een artikel. De bijdrage verscheen in het najaar van 2006 in De Gids op Maatschappelijk Gebied en Cinémagie. Enthousiast als we zijn, sturen we het artikel door naar de Koning Boudewijnstichting en schrijven we in op hun projectoproep Veiligheid.

 

Nu, een klein jaar na dat luttele krantenartikel is er tijd voor nuance van het bewuste krantenartikel. En die nuance liep wat uit de hand, dat geven we toe. De journalist is zich wellicht niet bewust van de kettingreactie die hij veroorzaakte. Doorgaans volstaat een lezersbrief ter nuancering maar bij ons kwam van het ene het andere. De KBS subsidieerde het project, de provincie West-Vlaanderen en Walter Temmerman van Katho sprongen financieel bij en tientallen mensen engageerden zich spontaan voor een lezing, een debat of workshop tijdens de mediadriedaagse: Mathieu Vanfleteren, Nele Gulinck, Koen Mortier, Franky Devos, Freddy Sartor, Katinka Moonen, Jürgen Bänsch, Pascal Ennaert, Debbie Esmans, Jensen Dehaes, Charlotte Logghe en Phil Dutré. Karin Spaink en Peter Nikken schreven graag een bijdrage in dit boek maar konden niet naar Kotrijk komen. Nog anderen zijn zowel op het congres in Kotrijk als in het boek vertegenwoordigd: Bert Lambeir, Ils Huygens, Brigitte Adriaensen, Gio De Weerd, Steven Malliet, Karel Vannieuwenhuyse, Marc De Kesel, Jan Van Looy en Gust De Meyer.

 

Het liep uit de hand, dat hebben we al gezegd. Maar eigenlijk kon het niet anders dan uit de hand lopen. Het team rond de opleiding Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid en de mensen van het Expertisecentrum raakten zo in het project geïnteresseerd, dat we niet anders konden dan verder werken, al was het maar om hun enthousiasmerende interesse te prikkelen. Het thema heeft immers raakvlakken met de leefwereld van iedereen: jongeren, mensen met kinderen, wetenschappers, criminologen, pedagogen enzovoort. Films en games lenen zich tot fantasie en actualiteit. Geen dag ging voorbij zonder een knipsel uit de krant, het kopiëren van een tekst of het downloaden van een artikel. De lieve collega’s, zoals onze coördinator ze altijd noemt zijn: Elisabeth Vandenbogaerde, Barbara Verdonck, Mieke Denuwelaere, Evelien Depauw, Veerle Dupont, Hannelore Verzele, Matthias Archie, Riet Vanderstichele en Bram De Geeter. Lindsey Demiddele en Renée Gaeremeyn danken we uitdrukkelijk voor hun administratieve ondersteuning, Manon en Julie schonken de glazen meer dan eens vol op de receptie en Maarten Wydooghe en Matthias Malfrere ontwierpen samen de affiche en de voorkaft van dit boek. We zijn er trots op. Philip Keygnaert is in dit verhaal een aparte rubriek waard. Philip is niet alleen de gedreven bibliothecaris van onze sociaal agogische collectie, hij is bovendien zeer begaan met het doen en laten van zijn lezers, hij verdiept zich in hun interessevelden en suggereert aangaande alle media. Er is weinig dat aan zijn aandacht ontglipt. Onze coördinator Leen Van der Vorst mogen we in deze evenmin vergeten. Zij vroeg ons om eens ‘iets’ te organiseren en bracht ons in contact met de mensen achter Victoria Deluxe. Dirk Holemans, Geert Verstraete, Lynn Van Houtte, Koenraad Deblauwe en Dominique Willaert, het zijn fijne mensen, fijne collega’s zo u wil. Op het kunstencentrum Buda leerden we Lieve Vankeirsbluck, Annelies Vancraeynest, Isabelle Vannieuwenhuyse
en Kristof Jonckheere kennen. Voor hen geldt hetzelfde compliment.

En, blijkbaar word ik licht euforisch bij het schrijven van dit dankwoord: ‘Game over’ lijkt me een geslaagde combinatie van onderwijs en wetenschap, kunst en cultuur. Deze boeiende mix doorbreekt ongewild een hokjesdenken… Allemaal hartelijk bedankt voor jullie enthousiaste en collegiale medewerking.

 

21:32 Gepost door Benedict Wydooghe in o_Onderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-04-07

Trio gaat virtueel

trioWe hadden het er vorige week zaterdag al over. Het radioprogramma Trio gaat virtueel naar aanleiding van de driedaagse over de culturele invloed van gewelddadige beelden. Werner Trio nodigt al twee sprekers uit, en wil het hebben over de virtuele cultuur tout court. De Lacaniaanse filosoof Marc de Kesel betoogt mensen beelden nodig hebben, zoals de longen lucht. Specialist in computersimulatie en games Jan van Looy zegt dat computergames een oefenterrein zijn om te leren omgaan met je faalangst, in een tijd waarin efficiëntie door concurrentie de maatschappelijke kernwaarde is. Maar ook: een oefenterrein om het om te leren omgaan met het schijnbewustzijn dat de computer is. "Trio" waagt de sprong naar het virtuele leven, wellicht met als uitkomst dat het virtuele niet te scheiden is van het "reële". Zeker luisteren, als was het maar voor de muziek:

+ Jimi Hendrix; Mitch Mitchell; Noel Redding: The Wind Cries Mary

+ Kronos Quartett: Purple Haze

+ Herbie Hancock; Charnett Moffett; Jack Dejohnette; Wayne Shorter: Virtual Hornets

 

De volledige tekst over het programma en het programma beluisteren kan op http://www.klara.be/html/fs_kalender_XP.html.  

15:18 Gepost door Benedict Wydooghe in o_Onderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-04-07

Game over? Het boek!

Op dit moment lezen Stefaan, een redactrice en ikzelf het manuscript ‘Game over’ grondig na. Ik had een ander idee van onze laatste paasvakantieweek, maar goed, het is wat het is: nalezen en corrigeren, aantekeningen maken en schrappen,… het is een aangename bezigheid.  Veel correctietijd is er niet, immers wie deelneemt aan het congres krijgt, gratis, een congresbundel.  Het gaat om een geïllustreerd boek met de bijdragen van de sprekers en andere interessante mensen. Het boek, uitgegeven bij Garant, is een kleine 250 pagina’s dik en is vanaf begin mei in de academische boekhandel te verkrijgen. 

En eigenlijk, nu we bezig zijn, zijn we zo te zien toch wel een beetje trots op het boek.  Alles wat een boek nodig heeft, steekt erin, er zijn de teksten van de sprekers, er is een schoon kaft, een voor- en slotwoord, een inleiding en een probleemstelling, een propere lay out, een middenkatern met figuren en foto’s…

Luc De Mey, onze directeur van het Katho-departement Ipsoc schrijft de inleiding. Hij begint zijn inleiding met een anekdote over zijn kleinkinderen.  Simon en Louis, die respectievelijk vier en zes jaar jong zijn, moet je niet veel leren over computerspelletjes.  “Superleuk en cool…  Of toch niet?” vraagt hij zich af.  En zijn betoog vervolgt: “Naar aanleiding van een reeks van zogenaamde zinloze gewelddaden, roert de publieke opinie en het politieke debat zich duchtig.  Men vraagt zich af of en hoe de overheid hierbij kan reguleren en sturen.  Dit debat kwam eind 2006 in Vlaanderen in een stroomversnelling door toedoen van het spel Bully, een pestsimulator pur sang.”  Wat moet er van Simon en Louis worden?  Ja, dat is de vraag.  Onze directeur is er in elk geval gerust in.  Spelletjes zijn spannend, avontuurlijk, leerrijk,… voor jong en oud.  “De hedendaagse variante van het Kuifjespubliek? Van 7 tot 77 jaar!”  

21:26 Gepost door Benedict Wydooghe in o_Onderzoek | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

07-04-07

De cyborg in Brave New World

0006545793_02_LZZZZZZZTerwijl mijn garagist mijn bumper en mijn trekhaak herstelt, vang ik al radiozappend een interessant gesprek op.  Aanvankelijk weet ik het niet goed te plaatsen, maar ik herken één en ander. Het gaat over Darwins evolutietheorie in het culturele en het wetenschappelijke denken. Net als de egoïstische genen die zich reproduceren en onsterfelijk willen worden, doen ook ideeën, denk en cultuur trends, kunstwerken, geloofsitems dat.

De Nederlandse wetenschapsfilosoof Chris Buskes schreef Evolutionair Denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld. Griet Vandermassen een Vlaamse filosofe schreef Darwin voor dames en zette haar sociaal-constructivistisch denken over gender opzij en schreef een doctoraat over feministisch darwinisme. Beiden zijn aan het woord in het programma Trio, gepresenteerd door Werner Trio. Eén citaat blijft me mu ik dit schrijf bij. Het is niet alleen een straf citaat, het past wonderwel in de cyberwereld van games en geweld. Trio citeert op het einde van zijn programma Dirk De Ridder, een neurochirurg in een interview met De Morgen eerder deze week. Deridder stelt dat “de dag dat een generaal met een afstandsbediening door middel van een hersenelektrode geïmplanteerd op de frontale schors van een elitesoldaat het morele gevoel onderdrukt voor de strijd, is niet meer veraf is. Slik.” De technologie die de cyborg mogelijk maakt, doet denken aan Aldous Huxley’s Brave New World 

Op het einde van het programma ben ik aangenaam verrast. Mijn auto is hersteld, ik hoef niets te betalen en Werner Trio kondigt zijn programma van volgende week aan. Wat hoor ik? Dat het thema dan ‘Film, games en geweld’ is. En meer: Trio heeft het idee gepikt bij het initiatief "Game over" in Kortrijk, zegt hij zelf. In de studio zitten straks Jan Van Looy en Marc De Kesel.  Zeker luisteren. Lang leve Klara!

---

Beluister Trio via www.klara.be/html/070407FS.html.

Over de boeken van Chris Buskes en Griet Vandermassen zie www.nieuwezijds.nl/frame.php?url=http://nieuwezijds.nl/ni... en www.nieuwezijds.nl/frame.php?url=http://nieuwezijds.nl/ni.... 

19:54 Gepost door Benedict Wydooghe in o_Onderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-04-07

E-beleid: een monsterblok

Enkele weken terug werden we uitgenodigd voor een ‘brainstormsessie’ op het departement Cultuur van Vlaams minister Bert Anciaux. Anciaux is niet alleen minister van cultuur, ook van jeugd, sport en ‘Brussel’, dit terzijde. Het departement en het kabinet van de minister krijgen regelmatig parlementaire vragen over games en het al dan niet ‘gevaarlijke, gewelddadige’ karakter ervan. Dit valt dan, ik weet het niet meteen, onder de bevoegdheid ‘cultuur’, of ‘jeugd’, misschien ook ‘sport’, en soms ‘Brussel’. In ieder geval, het werd een interessante sessie –één van velen, zo leerden we- waarbij opviel dat zowel het departement als het kabinet (terecht) bezorgd zijn over het feit dat in de discussie de positieve aspecten van gamen vaak op de achtergrond verdwijnen. Zeker op dit vlak zitten we op één lijn.

Op zich niet zo verwonderlijk; rond de tafel zat Debbie Esmans, beleidsmedewerker op het departement en co-auteur van het boek ‘E-cultuur: Bouwstenen voor praktijk en beleid’ (cf. eerdere post op deze blog). In het nagesprek toonde ze zich bereid om hierover in ons ‘beleidsblok’ op vrijdag 20 april iets te vertellen. Het boek brengt aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden in kaart wat e-cultuur kan betekenen voor de culturele velden: de kunsten, het cultureel erfgoed en het sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen. Ook het onderwijs en de media komen aan bod. Het boek gaat tevens in op de rolveranderingen die zich aankondigen, geeft een voorlopige stand van zaken en doet tot slot voorstellen voor beleidsopties en -instrumenten die het Vlaamse e-cultuurbeleid mee vorm en inhoud kunnen geven. Debbie gaat daarna in Gent een gelijkaardig verhaal vertellen, dus zij komt eerst aan bod.

Daarna spitsen we ons concreet toe op de rol en taak van de overheid bij (gewelddadige) films en games. Naast Debbie Esmans zat Pascal Ennaert. Pascal is raadgever op het kabinet Anciaux en komt graag naar Kortrijk om aansluitend op Katinka Moonen en Jürgen Bänsch, de stand van zaken met betrekking tot dit beleid in Vlaanderen toelichten. Absoluut noodzakelijk om door de bomen het bos te zien, want dit is, hoe kan het anders in een federaal land met op elk niveau wel ergens een bevoegde minister, geen evidentie.

Katinka Moonen van NICAM stelt het Nederlandse Kijkwijzer-systeem voor; je kent de icoontjes ongetwijfeld van televisie en je vindt ze terug op de affiche van Game Over. Onderzoek en spontane reacties tonen dat Kijkwijzer ‘leeft’ in Nederland. Het is in essentie een info- en adviessysteem dat helpt bij het kiezen van een film, tv-programma,… geen censuur. Volwassenen gebruiken het voor zichzelf, kinderen (vooral meisjes) gebruiken het om films niet te zien en anderen (een minderheid) gebruiken het om films juist wel te zien. Hoe zo’n classificatie tot stand komt, demonstreert Katinka. Je maakt een life-classificatie mee op basis van een filmfragment. Jürgen Bänsch van de Interactive Software Federation of Europe, vertelt hoe het Europese gameclassificatiesysteem PEGI werkt. 

---

Wil je iets opsteken over het beleid, hier en elders, nu en in de toekomst, kies het ‘monsterblok’ beleid op vrijdag 20 april.

21:40 Gepost door Benedict Wydooghe in o_Onderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-03-07

Koen Mortiers Ex drummer: film en geweld

leeuwvvl1Tijdens een college over film en geweld herbekijk ik met de studenten de veldslag uit De Leeuw van Vlaanderen (Claus, Deruddere & Coninx, 1984). Zelden zag ik studenten zo hard lachen. Vooral als je de geweldsscènes vergelijkt met de actuele ‘pulp fiction’ in Black XXX-Mas (Pieter Van Hees, 2006) of Near Day II (Maarten Wydooghe, 2001). Het moet gezegd: geweld in Vlaamse films is zogoed als onbestaande, en als het er in zit, komt het snel knullig over. Een uitzondering hierin is uiteraard Ex Drummer van Koen Mortier. Niet onlogisch dat de prent associaties oproept met C’est arrivé pres de chez vous en bijgevolg uiteenlopende reacties uitlokt. De verfilming van Herman Brusselmans’ roman kon rekenen op een vernietigende kritiek. Grof, smerig, weerzinwekkend, plat… de commentaren liegen er niet om. Van de recensies die ik onder ogen krijg zijn slechts die van Freddy Sartor en Pat Cronenberg lovend (zie www.filmsalon.be/intkoenmortier.html). Sartor en Cronenberg, er zijn nog zekerheden. Als ik Koen mail om te vragen of hij naar het congres wil komen, is hij gereserveerd. “Film en geweld, is een boeiend thema” schrijft hij “een thema dat me persoonlijk boeit, zelfs dagelijks bezighoudt.” Koen bekomt duidelijk van de stortvloed aan kritiek die hij en zijn film kregen. “Ik wil gewoon films maken in Vlaanderen die op een internationaal niveau mee kunnen spelen en opvallen, maar de schandpaal van de Vlaming aan de kerktoren heb ik wel even gehad. Je moet weten dat een aantal journalisten mij rechtse en zelfs Vlaams blok sympathieën verweten. Tegen zoveel domheid ben zelfs ik niet gewapend...”

CestArrivé1Wie Koens visie wil horen, komt op donderdagnamiddag 19 april naar het debat <Mediageweld>.  Filosoof Marc De Kesel, gamedoctor Steven Malliet, Gio De Weerd van Pax Christi en filmmaker Koen Mortier debatteren over de relatie Games, film en geweld. Franky Devos modereert.

Game Over presenteert naast het debat diverse lezingen over film en geweld (waarover later mee) en laat je kennismaken met enkele boeiende, ja zelfs historische prenten. Donderdag staat in het teken van de relatie film en games, vrijdag focust op filmgeweld.  Voor wie naar het congres komt, zijn de tickets gratis. Anderen betalen 5,5 of 6,5 euro.  Een filmoverzicht…

 

NEAR DAY II, Head On a Plate pictures - BE, 2001, 6’. DO 19 APR ~ 12.45u, 13.00u, 13.15u.  Engels.  Crew: Cis Borlé, Mark Plaisir, Jan Vandendriessche, Jef Pirens, Simon Soenens & Maarten Wydooghe.  In de kortfilm Near Day II is een man het doen en laten van zijn vriendin hartstochtelijk beu.  In de nacht besluit hij drastisch te handelen. De episode speelt zich af in het laatste restje nacht, net voor de dag terug de rede brengt. Donker, claustrofobisch en cru. De jonge regisseur Maarten Wydooghe sleurt de low-budget horror van Roger Corman en het zwart/wit van David Lynch het digitale tijdperk binnen. Met een minimum maar doeltreffend aantal locaties en acteurs krijgt het verhaal een verontrustend karakter.  In de cast zien we Peter Vandaele en Joke Bauwens. 

 

8 BIT  Marcin Ramocki en Justin Strawhand – USA 2006, 90’  DO 19 APR ~ 18u.  Engels, geen ondertitels.  De fascinerende documentaire 8Bit toont hoe de eerste generatie videogames de huidige cultuur beïnvloedt.  De generatie die opgroeide met Atari's en Commodore 64, is ondertussen volwassen en werkt als game designer, graficus, muzikant, beeldend kunstenaar of videokunstenaar.  Het is duidelijk dat een nieuwe artistieke golf, nieuwe breuk in de kunstgeschiedenis zich voordoet.

 

eXistenZ  David Cronenberg – USA 1999, 97’  DO 19 APR ~ 20u15 Engels, Nederlands ondertiteld.  Inleiding door Freddy Sartor.  Allegra Geller bereikt als game designer het statuut van superster. Voor haar nieuwste spel eXistenZ selecteert ze tijdens de demonstratie twaalf willekeurige spelers uit het publiek. Die worden via een spelconsole op hun ruggengraat aangesloten op het spel. Maar dan is er iemand die dit boycot en iedereen neer schiet. Een bewaker krijgt de opdracht om Allegra in veiligheid te brengen.

 

BLACK XXX-MAS  Pieter Van Hees, BE, 2006, 15’. VRIJ 20 APRIL ~ 12.35u, 12.55u, 13.15u.  Engels.  Deze kortfilm biedt een samenvatting van alle mogelijke gruweldaden die je op één (kerst)nacht kan meemaken.  Als jonge wolf toont landgenoot Pieter Van Hees hoe pulp fiction zichzelf overtreft.  Een collega van me stopte met kijken omdat die nodig ‘les moest geven’ en een ander vond dat zijn middagmaal naar de vaantjes was.

 

VENGEANCE IS MINE  Shohei Imamura, JAP 1979 – 140 min, Japans gesproken, Engels ondertiteld. Vr 20 APRIL ~ 20u15.   “Ik heb onschuldigen vermoord nu moet ik dood.” Tussen de wegtikkende seconden door krijgen we flashbacks. Het hoofdpersonage is de sociopaat Akira Nishigushi die in 1963 Japan in de ban hield met een reeks moorden. De rauwe realistische prent schetst het moderniserende Japan. Regisseur Imamura kiest geen partij, hij verklaart de wanpraktijken niet, hij toont geen sympathie voor de slachtoffers en maakt hier een volstrekt amorele film. Dé gelegenheid om een vergeten meesterwerk terug te zien.

 

VISITOR Q  Miike Takashi – JAP 2001, 84’ Japans gesproken, Frans ondertiteld!  Vr 20 APRIL ~ 22u30.  Miike Takashi kroont zich met Visitor Q tot koning van de controverse. Grensverleggend en taboebrekend, niet eens ver weg van Pasolini's Theorema. Visitor Q is een familiefilm over een vreemde familie. Een tv producent geeft aan reality television een choquerende invulling door zijn eigen gezin op de buis te brengen. De moeder is een heroïnehoer die wordt afgeranseld door haar zoon. Haar dochter lijkt in haar voetsporen te treden, met haar vader als klant. De gezinsituatie wordt nog vreemder als de vader/producent een vreemdeling met een xylofoon meebrengt...

21:40 Gepost door Benedict Wydooghe in o_Onderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-03-07

De wetenschapper met de spelconsole

In vrijwel elk vakgebied doet het gamen zijn intrede. Culturologen, sociologen en pedagogen, historici en futurologen,... één voor één ontginnen deze wetenschappers het braak liggende onderzoeksdomein van het gamen.  Eén van de meest interessante en tot de fantasie sprekende benadering is de neurobiologische invalshoek. Even hadden we contact met jeugdpsychiater Pieter Adriaensens, maar zijn agenda bleek het te druk voor een congresdeelname.  Adriaensens, zeer recent genomineerd met zijn boek Praten met je tiener voor de ABN AMRO Bank prijs, is in deze context niet onbelangrijk.

Nu, veel neurobiologen of psychiaters ken ik niet, maar het toeval wil dat ik er één ontmoet op een avondlijke vergadering bij Victoria Deluxe. Naast me zit dr. arts en psychiater in opleiding aan het UZ in Gent, zijn naam is Mathieu Vanfleteren. Een reeks fascinerende mindmaps en brainscans die voor hem op de vergadertafel liggen, verraden zijn vakgebied. 

 

brainscan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mathieu vertelt enthousiast over de Game Developers Conference in San Francisco die vorige week een nieuwe manier van gamen voorstelde. Een interface laat toe om games via je hersenen aan te sturen. Je verplaatst objecten aan de hand van je gedachten, je gezichtsuitdrukking en je opgewondenheid. Sensoren vangen je hersenensignaal op en sturen naar een ontvanger met een USB poort...  Je speelt met andere woorden Pong zonder dat je je handen gebruikt. Als ik Mathieu vraag of hij tijd en/of zin heeft om een bijdrage te leveren aan het congres, dan is het antwoord onmiddellijk en volmondig ja. Even laat ik mijn fantasie de vrije loop.  "Ik wist dat je dit zou vragen" zegt hij en hij concentreert zich op zijn agenda die, zonder dat hij hem aanraakt, op de juiste datum openvalt.  Zijn zwevende pen noteert de afspraak.  Dit is uiteraard fictie, maar een game besturen met je hersenen is binnenkort realiteit! (Zie bijvoorbeeld http://videogames.yahoo.com/newsarticle?eid=508187&pa...).

De volgende morgen rolt er een synopsis en een titel van de lezing in mijn mailbox. 'Brains & Videogames' gaat over de invloed van games op de hersenen en de hersenveranderingen tijdens het spelen. Dit illustreert hij met functioneel beeldvormend onderzoek van de structuur én de 'real time' activiteit van bepaalde hersenregio's. Hieruit blijkt dat het gamen de hersenstructuren betrokken bij de motivatie, beloning en verslaving beïnvloedt. Naast mogelijke negatieve gevolgen bespreekt Mathieu Vanfleteren potentiële toepassingen op educatief en pedagogisch vlak. Minstens even boeiend en om naar uit te kijken, is de lezing van Jensen Dehaes. Dehaes studeerde 'Design for Virtual Theatre and Games' en is stafmedewerker audiovisuele kunsten bij Wisper. Zijn lezing gaat over het vervagen van realiteit en fictie bij het spelen van alternate reality games. Dit soort games speelt zich voornamelijk online af, waar groepen mensen samenwerken om complexe puzzels of mysteries te ontrafelen. De spellen baseren zich op het opzettelijk vervagen van het onderscheid tussen fictie en realiteit, of in-game ervaringen en out-of-game ervaringen. Dit voortdurende schakelen tussen realiteiten en ficties beïnvloedt het denken en doen. Jensen Dehaes belicht de kansen en de bedreigingen hiervan. De lezingen van Steven Malliet (over de Inleving in een virtueel karakter) en Philip Dutrés zoektocht naar digitaal visueel realisme worden elders op de blog voorgesteld.

--------

  • Lezing: Mathieu Vanfleteren Brains & Videogames, don. 19.04 om 11.30 uur.
  • Lezing: Jensen Dehaes Alternate Reality Gaming of Playing the News, vrij. 20.04 om 11.00 uur.
  • Lezing: Steven Malliet Inleving in een virtueel karakter, don. 19.04 om 13.30 uur.
  • Lezing: Philip Dutré De zoektocht naar een visueel realisme, vrij. 20.04 om 13.00 uur.
 

15:13 Gepost door Benedict Wydooghe in o_Onderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-03-07

Een programma om je vingers bij af te likken!

GAMEOVER_affiche

We zijn een beetje (heel) trots. Het programma voor de mediadriedaagse is zo goed als rond. Bovendien halen we vandaag de tweeduizendste bezoeker op de blog en kregen we een reclamebureau over de vloer dat het aantal 'kliks' aangrijpt om commerce te doen! Fijn, de interesse enthousiasmeert ons.

De champagne voor de campagne ging nog niet open, maar ze koelt. Nu puzzelen Stefaan en ik het resultaat van onze speurtocht in de film-, game- en geweldswereld in elkaar tot een consistent geheel. Bekende en minder bekende namen sieren het programma dat we eind deze week verspreiden. We verspreiden elektronisch per mail en op papier doen we het per affiche. Wil je een elektronische versie? Laat alvast je adres achter op deze blog en denk even na wie je kan meebrengen naar het congres. Ook hen mag je gerust een forward sturen. Maar ook de affiche is de moeite. Op de voorkant van die affiche vind je een poster op A2 formaat en de achterkant toont alle info over de organisatie, de sprekers en de praktische zaak (inschrijven, een locatieplannetje…). Heb je een jeugdhuis, een ontmoetingscentrum, een klas in het hoger of het middelbaar onderwijs, een cybercafé, ben je vormingswerker, onderwijzer of politieagent, jongerenbegeleider of wetenschapper, ongeruste ouder of gamer (ja!)… Wil je één of meerdere papieren affiches ontvangen? Mail ons je postadres, met het aantal affiches dat je wenst te ontvangen.

Het programma, een eerste kennismaking…

Een multimediaspektakel (de Infowarroom), een echte aanrader leidt op woensdagavond de mediadriedaagse in. Verder is het programma een evenwichtsoefening tussen lezingen voor een breed publiek, een debat met voor en tegenstanders van geweld in film of game en een reeks lezingen of workshops.  Een randanimatie en een filmprogramma doorkruist het geheel. Omdat we weten dat het volle programma van ongeveer vijfentwintig sprekers (!, ‘t ja we schrokken ook even) teveel in één keer is, kiezen we ervoor om het gefaseerd voor te stellen. We informeren elke dag over een onderwerp.

 

  • De bijdages over Games en geweld
  • De bijdrages over Film en geweld
  • De plenaire zittingen, algemene inleidingen en besluiten
  • Een exclusief filmprogramma!
  • De infowarroom (zeven of acht bijdrages)
  • Een debat tussen voor en tegenstanders van geweld in games en film (vijf bijdrages)

In de gaten houden dus, deze site.  Hierboven zie je een eerste ontwerp van de affiche voor het congres.  Nu wordt ze op punt gesteld en afgewerkt...  een affiche om je vingers bij af te likken…  Of zijn het enkel vampieren die dit zien?  

23:19 Gepost door Benedict Wydooghe in o_Onderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-02-07

Lezingen, debatten en workshops

Mensen reageren enthousiast aan de oproep om een bijdrage te leveren aan het congres rond gamen en film, geweld, angst en onzekerheid.  Hebben reeds toegezegd:

Gust De Meyer                

Hoogleraar populaire cultuur, Katholieke Universiteit Leuven, Centrum voor Mediacultuur en Communicatietechnologie.  Lezing met als thema Onnodig verontrust... Videogames en geweld.

Jan Van Looy                        

Katholieke Universiteit Leuven, Instituut voor Culturele Studies. Schreef het eerste doctoraat over games met als titel ‘The Promise of Perfection: A Cultural Perspective on the Shaping of Computer Simulation and Games’.

Lezing met als thema What’s the story? Het verhaal van/in computergames.

Steven Malliet

Katholieke Universiteit Leuven, Centrum voor Mediacultuur en Communicatietechnologie.  Lezing met als thema’s Inleving in een virtueel karakter, of Een uitdaging voor de videogame effect theorie.

Marc De Kesel                      

Arteveldehogeschool Gent, Heyendaal Instituut K.U.Nijmegen en Jan van Eyck Academy Maastricht.  Lezing met als thema Teder pleidooi voor een cultuur van het geweld. Over moralisme, jeugd en agressieve beeldcultuur.

Philip Dutré               

Hoofddocent computer graphics, Katholieke Universiteit Leuven, Departement Computerwetenschappen. Lezing met als thema Computer Graphics. De zoektocht naar digitaal visueel realisme.

Brigitte Adriaensen

Katholieke Universiteit Leuven, Departement Literatuurwetenschappen. Lezing met als thema Het spel begint: wie er niet bij is, heeft pech. Over ironie en geweld in hedendaagse films.

Bert Lambeir

Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.  ‘Hoezo pedagogisch?

Karel Vannieuwenhuyse

Katholieke Universiteit Leuven, Academische Lerarenopleiding Letteren, en leerkracht geschiedenis in het Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Brugge.

Lezing met als thema Bronnenkritiek op audiovisueel materiaal.

Jensen Dehaes

Stafmedewerker audiovisuele kunsten, Wisper.  Lezing/workshop met als thema Alternate Reality Gaming, of Playing the News.

Gio De Weerd & Els D’hollander

Pax Christi Vlaanderen, over de invloed van geweld in de media (naar aanleiding van de studiedag GEWELDig).

Katelijn Vanzegbroeck

Studiedienst gezinsbond, verantwoordelijk voor media en informatiemaatschappij. 

Wim Bekkers

NICAM/Kijkwijzer, Nederland.  Lezing over Kijkwijzer, op naar een Vlaamse tegenhanger?

Jekino Films

Presenteert een workshop: Ingebeeld 2

Lessen in het donker

Presenteert een workshop.

 

 

13:03 Gepost door Benedict Wydooghe in o_Onderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-02-07

Ze sijpelen binnen...

De uitnodigingen voor de sprekers die potentieel kunnen deelnemen aan het congres rond het thema games, films en geweld zijn nu een halve maand de deur uit.  Via mail, telefoon en andere media contacteerden we een hoop specialisten die thuis zijn in gamen, geweld en film en stelden we hen ons project voor.  De oproep was breed invulbaar en klonk zo...

 

Geachte,

 

Op 18, 19, 20 en 21 april 2007 organiseert het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid (KATHO dept. Ipsoc) samen met het kunstencentrum Buda Kortrijk een mediavierdaagse rond film- en gamegeweld, angst en onzekerheid. 

 

We weten dat u met dit thema bezig is.  Doel is om de verschillende actoren en dito invalshoeken rond de tafel te brengen om via theoretische lezingen én praktische workshops een brede kijk op het fenomeen te ontwikkelen. Het project gaat in op dit actueel en maatschappelijk relevant debat; het beslecht dit debat niet maar verlaat de simpliciteit van de gepolariseerde standpunten. We exploreren de achtergronden van onze vermeende, hedendaagse interesse en fascinatie voor geweld in de collectieve verbeelding. We stellen de vraag ‘of en hoe we moeten omgaan met virtueel geweld’. Het project stimuleert de dialoog en het debat over geweld in films en games, over angst en onveiligheid tussen jongeren en hun ouders, tussen gamers en niet gamers, tussen de liefhebbers van nouvelle violence, de jongerenbegeleiders en de jeugd- en vormingswerkers, de leerkrachten en leerkrachten in opleiding, ouderverenigingen...

 

Tijdens de vier dagen wisselen academische zittingen en videopresentaties, workshop, lezingen en kunstige installaties elkaar af. Graag zouden wij ook u aan het woord laten.

 

Praktisch:

Het thema is breed en laat alle invalshoeken toe. Ook de werkvorm (een lezing, een workshop of een panelgesprek) is nog te kiezen.  Suggesties zijn welkom, uiteraard.  De lezingen, spreekbeurten, voordrachten en debatten vinden plaats op donderdag en vrijdag 19 en 20 april, tussen 10.00 uur en 17.30 uur en worden doorkruist met animaties.  Op woensdag en zaterdag is een puur animatief programma voorzien. 

 

Als u geïnteresseerd bent om dit programma mee in te vullen, wil dan deze mail beantwoorden met een korte schets, een synopsis van uw inbreng. 

 

Hopend op een reactie,

Met vriendelijke groeten,

Stefaan Pleysier en Benedict Wydooghe

 

www.katho.be

www.katho.be/ipsoc/emv

www.budakortrijk.be

23:25 Gepost door Benedict Wydooghe in o_Onderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Infowarroom

Morgen komen we samen met de mensen van Victoria de Luxe om de opening van de mediavierdaagse te organiseren.   De 'kick off' zou een 'infowarroom' zijn met aandacht voor gamen.  

Een Infowarroom is een live multimedia spectakel dat duiding zoekt bij de culturele, politieke, sociale en economische betekenissen van het gamen. Terwijl projecties van televisiefragmenten, compilaties, filmclipjes de achtergrond beheersten luisteren we op de voorgrond naar gastsprekers (journalisten, Tv-makers, critici, wetenschappers, mediatheoretici, publicisten, kunstenaars,...).  Zij analyseren de beelden, brengen een column te brengen, zorgen voortegenspraak of verwarring. Infowarroom heeft een grote aantrekkingskracht naar het jonge publiek en betrokken professionals.

 

Doelstellingen

Dit project stelt onderzoek naar de hedendaagse beeldcultuur centraal. We worden dagelijks geconfronteerd met een overvloed aan beelden. Voor de meesten is tv dé informatiebron. Daarbij wordt zelden getwijfeld aan de objectiviteit van de beelden, terwijl beelden in de werkelijkheid echter nooit los te zien zijn van de context die ze produceert. Voir c’est croire en dit heeft zijn gevolgen voor de manier waarop we de ‘gecreëerde’ werkelijkheid ervaren.

Tegenover deze beeldenovervloed staat het feit dat het onderwijs ons leert om te gaan met tekst, maar niet met beelden. Infowarrroom wil een antwoord zijn op de nood aan digitale geletterdheid.  

De bedoeling is om het thema 'gaming' vanuit verschillende perspectieven te belichten. We stellen als rode draad doorheen de avond een evolutie van micro- over meso naar macroperspectief. Het macro-niveau focust op de maatschappelijke effecten/context van het gamen. Het mesoniveau is dat van o.m. de bedrijven die de games maken en verkopen. Op micro-niveau willen we voornamelijk de individuele ervaring van het gamen belichten. Binnen deze niveaus is het belangrijk dat we – eigen aan de werking van  Victoria Deluxe -  verder gaan dan het academische discours, maar een verwevenheid van getuigenissen creëren tussen de theoretische bevindingen en de getuigenissen uit de dagelijkse realiteit mbt 'gaming'.

 

Een overzicht van de reeds gerealiseerde programma's van afgelopen seizoen: www.infowarroom.nl.  De 3 Infowarrooms van Victoria Deluxe zijn te bekijken op www.tvdeluxe.be  en www.victoriadeluxe.be.  

 

 

INFOWARROOM  ROND  GAMING-GAMECULTUUR

 

co-product = Katho – Ipsoc Kortrijk en Buda KC

 

Naar aanleiding van de congressen/festivals rond 'gaming' die zowel in Buda KC als in Vooruit KC plaatsvinden, zullen er twee dezelfde Infowarrooms plaatsvinden in deze kunstencentra. In afspraak met De Balie wordt Infowaroorm in Vooruit live gestreamd.

 

PRAKTISCH

Woensdag 18 april 2007, 20u15:  Buda KC Kortrijk (cinemazaal)  (Broelkaai 1 b, 8500 Kortrijk)

Woensdag 23 mei 2007, 20u:  Vooruit KC  Gent (Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent)

13:50 Gepost door Benedict Wydooghe in o_Onderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-02-07

Een actueel thema...?

-----------------------------------------------------------------

 

De discussie rond film, games en geweld actualiseert zich regelmatig door nieuwe en spraakmakende incidenten en steeds opnieuw duiken dezelfde vragen op. Soms impliciet en vaak expliciet legt men de link tussen het reële geweld van de drama’s en het virtuele geweld in films en games.

Op 18, 19 en 20 april 2007 organiseert het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid, i.s.m. het kunstencentrum Buda Kortrijk en Victoria DeLuxe, een mediadriedaagse met als titel ‘Game over. Over film- en gamegeweld, angst en onzekerheid’.

Het doel is om tijdens deze driedaagse verschillende actoren en dito invalshoeken rond de tafel te brengen om via theoretische lezingen én praktische workshops een brede, en relativerende kijk op het fenomeen te ontwikkelen. 'Game over?' gaat in op dit actueel en maatschappelijk relevant debat; het beslecht dit debat niet maar verlaat de simpliciteit van de gepolariseerde standpunten. Het verband tussen reëel geweld en virtueel geweld wordt op zijn wetenschappelijke merites beoordeeld, en we exploreren de achtergronden van onze vermeende, hedendaagse interesse en fascinatie voor geweld in de collectieve verbeelding. We stellen de vraag ‘of en hoe we moeten omgaan met virtueel geweld’. Maar het is meer dan 'praten over' een druk besproken thema; vóór- en tegenstanders van geweld in films en games gaan het debat aan en 'praten met' elkaar.

Het project stelt zich met andere woorden als doel dialoog en debat over geweld in films en games, over angst en onveiligheid, op gang te trekken tussen jongeren, gamers, liefhebbers van nouvelle violence, jongerenbegeleiders en jeugd- en vormingswerkers, politiemensen, leerkrachten en leerkrachten in opleiding, ouderverenigingen, communicatiespecialisten en cultuurfilosofen...

------------------------------------------------------------------

 

 

15:03 Gepost door Benedict Wydooghe in o_Onderzoek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |